Termíny konání:21. dubna 20188-13h
 19. května 20188-13h
 22. září 20188-13h
 20. října 20188-13h

Pro prodejce

Vážení prodejci!
Zde naleznete potřebné dokumenty pro Vaši oficiální registraci na Farmářské trhy a biojarmark v Moravanech u Brna – Registrační formulář k přihlášení se na jednotlivé trhy a dále Provozní řád jako nezbytnou součást naší spolupráce vč. dvou příloh – Organizačního řádu a Veterinárního desatera. Prosím přečtěte si všechny dokumenty a následně zodpovědně vyplňte Registrační formulář. Ten mi následně pošlete, abychom si odsouhlasili konečnou výši poplatku za účast. Odsouhlasenou částku prosím uhraďte nejpozději 14 dní před konáním trhu na účet obce.
Děkujeme za spolupráci, v případě jakýchkoli dotazů jsem Vám plně k dispozici.
Lucie Stroblíková

Provozní řád

příloha č. 1 - Organizační řád

příloha č. 2 - Veterinární desatero

Registrační formulář

Kodex farmářských trhů

Copyright © 2018