Termíny konání:27. dubna 20198-13h
 25. května 20198-13h
 21. září 20198-13h
 19. října 20198-13h

Partneři

Partneři v roce 2012

Pro rok 2012 je mediálním partnerem Rádio Petrov


Partnery v roce 2011 byli

Revolvingový fond Ministerstva životního prostředí

Vydavatelství Baštan – vydavatel novin Agrární obzor (noviny pro zemědělství, potravinářství a venkov), časopisu Vinař sadař (odborný časopis pro vinohradníky, vinaře a ovocnáře) aj.


Regionální agrární komora Jihomoravského kraje


Český zahrádkářský svaz


Vydavatelství Aspida - vydavatel publikací "Cestujeme po Moravě a Čechách"

Rádio PetrovSvojí radou a pomocí dále přispěli (abecedně):

Gruzová Michaela příprava webu
Herelová Blanka pronájem reklamních prostor
Kadlečíková Helena místostarostka
Kalábková Gabriela, Košťálová Markéta odbor fondů EU, Ministerstvo ŽP www.mzp.cz
Khan Soňa prvotní impulz k práci na projektu
Koláčková Michaela koordinátorka, moje pravá ruka www.bioapatyka.cz
Krátká Karolina organizátorka tišnovských trhů http://trhy.tisnovsko.eu
Mourek Daniel Nadace Partnerství www.nadacepartnerstvi.cz
Musil Jaroslav Regionální agrární komora JMK www.kisjmk.cz
Musil Radek Moravanská rychta
Navrátil David grafické práce
Obenrauch Vít Státní zemědělská a potravinářská inspekce www.szpi.gov.cz
Podařilová Havlíčková Petra oddělení propagace, Ministerstvo zemědělství http://eagri.cz/public/web/mze
Táborský Dušan sládek Jihomoravských pivovarů www.pivovyskov.cz
Truhlářová Bedřiška pronájem reklamních prostor
Vondrák Jan zastupitel

Všem výše zmíněným i všem ostatním, kteří tento projekt podporují, mockrát děkujeme!

Copyright © 2022